Männitärpentin

Männitärpentini saadakse männipuust, toode ei sisalda kunstlikke lisaaineid. Loodusliku tootena laguneb tärpentin looduses maapinnas olevate mikroorganismide kaasabil. Männitärpentin sobib linaõli, õlivärvi, vaha, tõrva ning teiste õlil baseeruvate toodete lahjendamiseks.

Kasutuskohad:

Vedeldajana linaõli ja tõrva toodetes

Kasutamisjuhend:

Tärpentini kasutatakse ka puhastusvahendina (näit.plekkide eemaldamiseks) ja desinfitseerimiseks. Pinnaviimistlusmaterjalide lahustina on tärpentin parim oma aeglase aurustumise tõttu, tänu millele pinnaviimistlusmaterjal imendub sügavale pinna sisse ja jätab ühtlase viimistluskihi.

Kategooria:
 • Lisainfo

  Koostis

  Männitärpentin

  Ohutus

  Hoida lastele kättesaamatus kohas
  Kanda kaitsekindaid
  Vältida sattumist keskkonda
  ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGITUSTEABEKESKUSE või arstiga
  Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole.

  Taara

  1L, 5L

  Lahusti

 • Ohutuskaart