Seinaõli

Seinaõli sisaldab linaõli ja apelsini tärpentini. Seinaõli imendub puidu sisse kaitstes seda niiskuse ja mustuse eest ning moodustades niiskuskindla ja õhku läbilaskva kihi. Seinaõli tihendab puitu ja toob esile kauni puusüü ja oksakohad. Seinaõli sobib väärispuidust pindade viimistlemiseks näit. tiik-, tamme-, pöögi- ja mahagonipuule. Kulu hööveldatud puitpinnale on 5-10 m2/l. Värvus: läbipaistev.

Kasutuskohad:

  • Palkseinad; puitseinad ja -laed
  • Väärispuidust sisepinnad
  • Termiliselt töödeldud puit

Eeltöötlus: Viimistletav puitmaterjal peab kindlasti olema kuiv, max. puidu niiskus alla 15% ja õhu
suhteline niiskus alla 80%. Puhasta vanad viimistletavad pinnad kõigepealt lakkidest, värvidest ja
muudest eemaldatavatest ainetest. Puhasta järele jäänud pind lihvpaberiga ja eemalda lihvtolm.

Kasutamisjuhend: Ei lahjendata. Sega hoolikalt enne kasutamist ja kasutamise ajal! Doseeri materjali
õhukeste kihtidena pintsli või lapiga ja lase imenduda. Liigse materjali osa, mis enam ei imendu peab
hiljemalt 1 tunni pärast pühkima ära. Puitpinnad lihvitakse vahepeal ja viimistletakse uuesti.
Viimistluskihtide arv on 1-3 sõltudes puitpinna kvaliteedist ja kasutamise eesmärgist. Viimistle puidu
otspinnad eriti hoolikalt. Seinaõli saab toonida värvipigmentidega. Seinanaõli ei sobi lakitud või värvitud
pindadele. Kasutamine muuks otstarbeks ja vastupidiselt antud nõuannetele ei ole soovitav.

Kuivamisaeg: Õhukeselt pintseldatuna 1 ööpäev alusmaterjalist sõltuvalt.
Tihedus: 0,90 kg/L
Värvus: läbipaistev
Töövahendite pesu: tärpentin
Tähelepanu: Toode võib muuta töödeldava puidu värvitooni.
Kasutamine: sisetingimustes
Keskkonnariskide vältimine: Tootega kokku puutunud kaltsud ja puidulaastud võivad iseenesest
süttida, seepärast peab neid enne hävitamist säilitama veega niisutatult, hoida suletud plekktaaras või
põletama koheselt. Toodet ei tohi sattuda pinnasesse, kanalisatsiooni ega veekogusse. Lekkinud vedelik
kogutakse kokku liiva vms. mittepõleva ja imava materjali abil. Tühjad ja kuivad müügipakendid võib
toimetada pakendite kogumispunkti, sellise võimaluse puudumise korral üldprügilasse. Vedeljäätmed
tuleb toimetada ohtlike jäätmete kogumispunkti vms. kohta.

Ladustamine: Võimalik hoida külmas laos.
Koostis:
· Linaõli
· Apelsini tärpentin

Kategooria: