Tjærelasur

Tjærelasur inneholder linolje, furutjære og furuterpentin. Tjærelasuren trenger inn i trevirket, bevarer det mot fuktighet og smuss og danner et værbestandig men pustende lag. Tjærelasuren gir treet en vakker, gjennomsiktig og vannavvisende overflate. Forbruk for skurvirke 2-5 m2/l, høvlede overflater og tømmer 5-10 m2/l.

Bruksområder:

tretak, båter og brygger, tømmerhus, termisk behandlet og vakuumimpregnert tre

Forberedelser:

Trevirket må være helt tørt, maks. fuktighet i trevirket 15% og relativ luftfuktighet under 80%. Rens gamle overflater for smuss, mugg og løse stoffer før behandling.

 • Bruksanvisning

  Skal ikke fortynnes. Bland godt før og under bruk. Påfør stoffet i tynne strøk med pensel eller klut og la det trenge inn. Overflødig stoff som ikke trenger inn i treet må tørkes av senest etter 1 time. Treoverflaten slipes før påføring av neste strøk. Antallet strøk er 2-4 avhengig av kvaliteten på treoverflaten og bruksformålet. Vær spesielt omhyggelig i endeflatene på trevirket. Gjenta ved behov overflatebehandlingen etter ett år. Tjærelasur er ikke egnet for lakkede eller malte overflater. Bruk til andre formål og i strid med veiledningen anbefales ikke.

  Tørketid: ved tynt påført strøk 1-7 døgn avhengig av underlaget og klimaforholdene.
  Tetthet: 0,92 kg/L
  Farge: mørkebrun (60% furutjære)
  Rengjøring av redskaper: furuterpentin

  OBS!
  For å unngå miljørisiko: Filler, spon og annet lettantennelig materiale som har vært i kontakt med produktet kan selvantenne, derfor må de før destruering oppbevares dynket i vann, holdes i en lukket metallbeholder eller brennes umiddelbart. Produktet må ikke ende opp i kontakt med grunnen, i avløp eller vassdrag. Lekket væske samles opp ved hjelp av sand e.l ikke-brennbart og absorberende materiale. Tomme og tørre salgsforpakninger kan leveres ved returpunkt for emballasje, eller dersom slike muligheter mangler, ved vanlige avfallsanlegg. Flytende avfall må leveres ved returpunkt e.l. for farlig avfall.

  Oppbevaring: kan lagres kaldt.
  Innhold: tyritjære, linolje, furuterpentin
  Virkestoff: 3-iodo-2-propynyl-butylkarbamat
  Mengde: 1 l, 3 l, 10l, 20 l